انواع تفنگهای شکاری

تفنگ‌هاي شكاري را در كل مي‌توان به سه بخش تقسيم كرد: تفنگ‌هاي ساچمه‌زني،گلوله‌زني و خفيف. البته تفنگ‌هاي خفيف نيز جزوي از خانواده تفنگ‌هاي گلوله‌زني به شمار مي‌روند اما بنا به نوع كاربرد آن دسته‌اي جدا براي آن در نظر گرفته شده است.

تفنگ‌هاي ساچمه‌زني بيشتر براي شكار پرنده مورد استفاده قرار مي‌گيرند. انواع تفنگ‌هاي ساچمه زني عبارت از: تك‌لول، دولول، سه‌لول، چهارلول و پنج‌تير. پنج‌تيرها گران‌ترين تفنگ‌هاي ساچمه‌زني هستند كه توانايي ذخيره كردن پنج تير را در خزانه خود دارند.

انواع ايراني،تركيه‌اي، اروپايي و تعداد كمي آمريكايي از انواع تفنگ‌هاي ساچمه‌زني در بازار فردوسي وجود دارد. گران‌ترين تفنگ‌هاي ساچمه‌زني تفنگ‌هاي بلژيكي و ايتاليايي هستند و ارزان‌ترين آنها نخجير و تفنگ‌هاي تركيه‌اي هستند. تنها تفنگ‌هاي خفيف آمريكايي و اروپايي در بازار وجود دارند. فشنگ تفنگ‌هاي خفيف يكي از ناياب‌ترين كالاها در اين بازار به شمار مي‌رود.

مورد استفاده تفنگ‌هاي خفيف بيشتر تمرينات تيراندازي است. از آنجا كه قدرت گلوله تفنگ‌هاي خفيف بسيار كم است، بنابراين شكار را زخمي كرده و توانايي كشتن شكار را ندارد. بر همين اساس براي تفنگ‌هاي خفيف مجوز شكار صادر نمي‌شود.

تفنگ‌هاي گلوله‌زني بيشتر براي شكارهاي بزرگ استفاده مي‌شوند. شكارهاي بزرگي كه در شكارگاه‌هاي كشور وجود دارند در واقع كل و قوچ هستند كه در بعضي از شكارگاه‌هاي كشور ميتوان آنها را يافت. تقريبا گران‌قيمت‌ترين شكارها همين‌ها هستند.

در ميان تفنگ‌ها گران‌قيمت‌ترين تفنگ‌ها، تفنگ‌هاي گلوله‌زني هستند كه در كاليبرهاي مختلف وجود دارند.

اصلي ترين عوامل تاثيرگذار بر روي قيمت يك تفنگ عبارت از: كاليبر تفنگ، كشور سازنده آن، برد مفيد گلوله آن و...است در بعضي از كشورها براي شكار موجودات مختلف از كاليبرهاي مختلف استفاده مي‌شود اما در ايران تقريبا براي شكار همه نوع شكار از يك كاليبر استفاده مي شود.

نكته قابل توجه در مورد تفنگ‌هاي گلوله‌زني نبود فشنگ بعضي از اين انواع تفنگ در بازار است! مجوز خريد و حمل اين اسلحه‌ها داده مي شود و اما درعين حال فشنگ‌هاي مورد نياز آنها در بازار وجود ندارد!‌ براي مثال مي توان به كاليبر 270 اشاره كرد كه هيچ سهميه‌اي براي اين نوع تفنگ وجود ندارد. بسياري از خريداران تفنگ‌هاي گلوله زني از آن به عنوان يك كالاي زينتي استفاده مي‌كنند.

در مورد تمامي تفنگ‌ها، پرقدرت‌ترين آنها كاليبرهاي مگنوم هستند. از توليدات ايراني تفنگ‌هاي گلوله‌زني تنها تفنگ نخجير 3 در بازار وجود دارد.

باقي اين تفنگ‌ها آمريكايي يا اروپايي هستند. سهميه فشنگ براي تفنگ‌هاي ساچمه زني سالانه 400تير يا مقدار مشخصي باروت و چاشني، براي تفنگ‌هاي خفيف و گلوله‌زني سالانه 130 تير است. استفاده از تفنگ‌هاي ساچمه‌زني بيشتر در كشور مرسوم است.

از آنجا كه در حال حاضر مفهوم شكار در واقع همان شكار پرنده است بنابراين استفاده از اسلحه‌هاي ساچمه زني هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ دريافت مجوزها و سهميه‌هاي مهمات بيشتر مورد توجه متقاضيان است. پروانه شكار براي شكارهاي بزرگ بسيار محدود است.

اين پروانه‌ها با قرعه‌كشي به افراد داده مي‌شود. براي مثال ممكن است از بين يك هزار متقاضي تنها براي 20 نفر از آنها پروانه شكار بزرگ صادر شود. شكارگاه‌هاي معروف در نزديكي تهران عبارتند از : فيروز كوه ، طالقان ، شهريار و ورامين. در اين شكارگاه‌ها مي‌توان شكارهايي مانند كپك،كبوتر،مرغابي و... پيدا كرد.

شكارهاي بزرگ نيز بيشتر در مناطق البرز مركزي و سمنان قرار دارند ،اما دريافت پروانه شكار براي شكار اين دست حيوانات بسيار مشكل و تقريبا غير ممكن است.

منبع:هم میهن

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم بهمن ۱۳۸۶ساعت 12:16  توسط محمد بیدگلی  |