به اين صورت است كه در فصل بهار كه وقت جفتگيري كبك است كبك نري را كه در قفس دارند در فصل مناسبي مي گذارند و در كمين مي نشينند. با خواندن كبك،كبك هاي نر به قصد مبارزه پيش مي آيند و شكار مي شوند.در سال هاي اخير به جاي كبك،از نواري كه صداي كبك در آن ضبط شده است استفاده مي كنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 8:17  توسط محمد بیدگلی  |